نگاهی به گزارش عملکرد ماهانه شرکت پتروشیمی زاگرس نشان میدهد این شرکت در شهریورماه امسال توانست ۸۶۷ هزار و ۳۹۰ تن از محصولات خود اعم از متانول و بخار را تولید کند. اما موضوعی که باید به آن توجه کرد افت مقدار تولید شرکت نسبت به مردادماه است! مقدار تولید پتروشیمی زاگرس در شهریورماه ا ز ۸۹۷ هزار و ۱۸۸ تن در مرداد با کاهش ۳٫۳ درصدی به ۸۶۷ هزار و ۳۹۰ تن رسیده است. پتروشیمی زاگرس با مدیرعاملی متین دیداری با تفسیرها و برداشت های یکجانبه مدعی عدم بدهی به شرکت گاز می باشند پتروشیمی زاگرس و مدیر عامل آن در هفته گذشته تبلیغات زیادی بر روی نامه مدیر برنامه ریزی نفت انجام دادند که خواستار عدم محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها با قیمت ۷۰۰۰ تومان شده بود نکته حائز اهمیت در این موضوع بدهی انباشته این پتروشیمی به شرکت گاز استان بوشهر می باشد که از گذشته تجمیع گردیده است.

نصیربوشهرآنلاین:

نگاهی به گزارش عملکرد ماهانه شرکت پتروشیمی زاگرس نشان میدهد این شرکت در شهریورماه امسال توانست ۸۶۷ هزار و ۳۹۰ تن از محصولات خود اعم از متانول و بخار را تولید کند. اما موضوعی که باید به آن توجه کرد افت مقدار تولید شرکت نسبت به مردادماه است!

مقدار تولید پتروشیمی زاگرس در شهریورماه ا ز ۸۹۷ هزار و ۱۸۸ تن در مرداد با کاهش ۳٫۳ درصدی به ۸۶۷ هزار و ۳۹۰ تن رسیده است.

پتروشیمی زاگرس با مدیرعاملی متین دیداری با تفسیرها و برداشت های یکجانبه مدعی عدم بدهی به شرکت گاز می باشند پتروشیمی زاگرس و مدیر عامل آن در هفته گذشته تبلیغات زیادی بر روی نامه مدیر برنامه ریزی نفت انجام دادند که خواستار عدم محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها با قیمت ۷۰۰۰ تومان شده بود نکته حائز اهمیت در این موضوع بدهی انباشته این پتروشیمی به شرکت گاز استان بوشهر می باشد که از گذشته تجمیع گردیده است.

 

چندی پیش نیز مهدی فرزانه مدیر عامل مبین انرژی تصریح کرد: علیرغم انکار بدهی از طرف شرکت پتروشیمی زاگرس با ادعای تغییر در نرخ گاز، و با تأکید بر اینکه چنین تغییری تاکنون رسماً ابلاغ نشده است، اثر تغییر ادعا شده پس از ابلاغ نیز به میزانی نخواهد بود که بدهی انباشته شرکت پتروشیمی زاگرس را منتفی کند.

 

در نهایت با اخطار های قبلی به پتروشیمی زاگرس در مهرماه باعث کاهش تحویل گاز به این پتروشیمی متانول ساز گردید که این موضوع باعث افت بیشتر تولید در پتروشیمی زاگرس برای ماه های آتی و به طبع آن باعث کاهش سود برای سهامداران خواهد گردید.

 

حال باید دید مدیرعامل پتروشیمی زاگرس به‌دنبال حل مسئله و پرداخت بدهی می باشد یا اتفاقات دیگری به واسطه عدم پرداخت بدهی و خسارت به سهامداران را شاهد خواهیم بود؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین