ساکنان روی زمین که ما انسان ها هستیم. بله خودمان را می گویم ما انسانها با حرص و طمعی که داریم‌.درحال نابود کردن دریا هستیم.گاهی اوقات بزرگترین کار این است که یک جای بشنیم و کاری نکنیم. و مدتی باید دریا که مادر کره زمین می باشد را رها کنیم تا دریا خودش را احیاء کند...

 

دریا مادر زمین نیاز به معالجه دارد ؟!

هوای دریا اکثراً در فصل زمستان مه آلود و گرم تر از خشکی می باشد.در این فصل صید تور گوافی رکسی (کف زی) خوب می شود.و چون این تور در کف دریا حرکت می کند.
خالی بالا نمی آید دست کمی از ترال ندارد.و در بین صیادان به بانک معروف است.یعنی هروقت برای صید با تور گوافی رکسی بروید دست خالی از دریا بر نمی گردید.
همه نوع آبزی صید می کند ولی عمده ماهیانی که صید می کند. ماهی حمیرو و ماهی کریشو می باشد.و من با چشم می دیدیم که هر سال صید به سرعت در حال ضعیف شدن و رو به انقراض رفتن بعضی از آبزیان وحتی تور رکسی هم که به عنوان بانک در دریا برای صیادان بود.دیگر صید برای صیادان نداشت.
صیادانی که هزینه کرده اند و بعد از ریختن تور و چندین ساعت انتظار کشیدند. تور را به داخل قایق می کشند.این نوع صید هم کار طاقت فرسایی است چون از کف دریا تور را صیادان باید به داخل قایق بیاورند.که بعد از سختی هایی که صیادان تحمل می کردند با خالی بودن تور ماهیگیری مواجعه می شدند.
و صیادانی که دست خالی از دریا برمی گشتند.این اتفاق فقط و فقط به خاطر صید بی روحیه اتفاق افتاده بود.


و تنها کسی که مقصر این اتفاق عظیم و نابودی دریایی پارس است.
ساکنان روی زمین که ما انسان ها هستیم. بله خودمان را می گویم ما انسانها با حرص و طمعی که داریم‌.درحال نابود کردن دریا هستیم.گاهی اوقات بزرگترین کار این است که یک جای بشنیم و کاری نکنیم. و مدتی باید دریا که مادر کره زمین می باشد را رها کنیم تا دریا خودش را احیاء کند…

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین