همزمان با بازدید وزیر نفت از مناطق نفت‌خیز جنوب و در آستانه جابه جایی مدیرعامل شرکت ملی نفت، «فریدون حسنوند» رئیس کمیسیون انرژی مجلس سایه به سایه «جواد اوجی» را در این سفر دنبال می کند. نماینده های استان نیز با از دست دادن کرسی های اصلی و تاثیرگذار در کمیسیون انرژی عملا تاثیرگذاری خود […]

 همزمان با بازدید وزیر نفت از مناطق نفت‌خیز جنوب و در آستانه جابه جایی مدیرعامل شرکت ملی نفت، «فریدون حسنوند» رئیس کمیسیون انرژی مجلس سایه به سایه «جواد اوجی» را در این سفر دنبال می کند.

نماینده های استان نیز با از دست دادن کرسی های اصلی و تاثیرگذار در کمیسیون انرژی عملا تاثیرگذاری خود را در این وزارت خانه مهم از دست داده و رو به نطق های به قول خود مقتدرانه اورده اند که هیچ گونه تاثیر عملی ندارند.