نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی –  جوانی که تمام سرمایه های خود را که با قرض و وام برای تامین آینده خود اکنون در آتش می بینید.پدری به تماشای سوختن تمام امیدهای خویش برای تهیه جهاز دخترش یا دامادی پسرش نشسته ،خیره به دودشدن تمام داشته ها،سیاهی که به آسمان می رود و اشکی […]

نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی –  جوانی که تمام سرمایه های خود را که با قرض و وام برای تامین آینده خود اکنون در آتش می بینید.پدری به تماشای سوختن تمام امیدهای خویش برای تهیه جهاز دخترش یا دامادی پسرش نشسته ،خیره به دودشدن تمام داشته ها،سیاهی که به آسمان می رود و اشکی که بر چشمانش باران می شود.پسر ،پدر،دختر،مادر،خانواده،پس از این آغازی دوباره ،اما چگونه؟نه نای جوانی در پدر است،نه امیدی درفرزند،مادر دعایی کاش که آسان شود بر گرده هایمان طاقت تازیانه های این مصیبت.دیار ماهرویان،مردمان آفتاب سوزان،حافظان مرزهای خلیج فارس امروز در آتش سوزی کسب و کار بخشی از فرزندان وپدران خویش در روزهای بد اقتصادی و معیشتی،روزهای بازارهای کساد و مخارج بالا طلوعی غم انگیز داشت.بندرزیبای دیلم،هرگز جوانان و پدران آسیب دیده اقتصادی حاصل از آتش سوزی بازارچه ساحلی را تنها نخواهند گذاشت.مسولان ارشد استانی عاجلأ می بایست تا قبل ازآنکه آسیب های روانی و جسمی ،اقتصادی و اجتماعی حاصل از این آتش سوزی در زندگی این کاسبان نمایان شود،بانک ها را موظف به پرداخت وام بلاعوض با تنفس یکساله،ساخت بازارچه با مشارکت شهرداری در کوتاه ترین زمان را در اولویت بگذارد.اظهار همدردی امری طبیعی است ولی نباید کمک به آسیب دیدگان اقتصادی مشمول گذر زمان و وعده های بی عمل و فراموشی شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر