درود در رابطه با بخش خصوصی پست بوشهر دیروز من دفتر خیابان ماهینی ریشهر و دفتر چهار راه پست بهمنی مراجعه کردم برای ارسال بسته، ولی هر سه گفتن سامانه پست بطور کلی قطع هست و ارسال نداریم گفتم مگه میشه پست در روز غیر تعطیل ، تحویل و ارسال نداشته باشن؟ ولی خب بین […]

درود
در رابطه با بخش خصوصی پست بوشهر
دیروز من دفتر خیابان ماهینی
ریشهر و دفتر چهار راه پست بهمنی
مراجعه کردم برای ارسال بسته،
ولی هر سه گفتن سامانه پست بطور کلی قطع هست و ارسال نداریم
گفتم مگه میشه پست در روز غیر تعطیل ، تحویل و ارسال نداشته باشن؟
ولی خب بین اینها ، یه دفتر دیگه در منطقه سبزاباد خیلی راحت بسته را تحویل گرفت و ارسال کرد که جای تشکر داره

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین