علیرضا محمدی نویسنده و فعال ورزشی : ۱-وقتی یک بوشهری عامی بخواهد استاندار را نقد کند باید دید از چه منظری به عملکرد استاندار مینگرد بقول قدیمی های بوشهر استاندار و شهردار ما دریان و برکتش.!!!! با توجه به معیشت مردم که گاه از ملوانی و گاه از مراودات با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام […]

علیرضا محمدی نویسنده و فعال ورزشی :

۱-وقتی یک بوشهری عامی بخواهد استاندار را نقد کند
باید دید از چه منظری به عملکرد استاندار مینگرد
بقول قدیمی های بوشهر
استاندار و شهردار ما دریان و برکتش.!!!!
با توجه به معیشت مردم که گاه از ملوانی و گاه از مراودات با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میشد
بیشتر این مثال زده شده،
حال باید ببینیم در این زمینه سهولت در مراودات و صید و صیادی صورت گرفته یا نه؟
۲-از جانب انصاف که مد نظر داشته باشیم
امسال در بحبوبه تابستان نه قطعی آب داشتیم
نه برق
پس به لحاظ عوام میتوان گفت عملکرد مجموعه آب و برق استان نسبت به سالهای گذشته رضایت بخش بوده است
۳-از قدیم الایام مردمان این دیار چشم انتظار بندر آزاد شدن بودند تا رونقی به اقتصاد رفته در رکود این استان شاهد باشیم که البته همین امر هم با موافقان و مخالفانی روبرو بوده است
پروژه ها ممکن است زیاد بوده باشد ولی در عمل پروژه ای که چشمگیر باشد و تغییری محسوس در سطح استان شاهد باشیم نبودیم
۴-با توجه به تخصص
در مورد ورزش و مدیریت و پیرامون آن میتوانم صحبت کنم که تغییرات معاونین استاندار یا نظارت بر عملکردها نتیجه مثبتی در بر نداشته ،چناچه میبینم
متاسفانه هر دو تیم لیگ برتری استان شاهین شهرداری و پارس جنوبی جم به دسته پایین تر سقوط کردند
که نقش مدیریت استان در این مهم هم بی تاثیر نیست
۵-هر استانداری با توجه به مجموعه انتظاراتی که خواسته شده پا به شهری میگذارد ،در هر حال منِ شهروند عادی که ارتباط مستقیمی با حوزه ورزش و این پدیده مهم اجتماعی دارم روند مثبتی در مدیریت استان در راه پیشرفت و پویایی شاخصه های رو به رشد در ورزش نمیبینم بنابراین در حوزه مدیریت ورزش استان می توانم ارایه نظر کنم که عملکرد مدیریت استان را در راه پیشرفت راضی کننده نمیبینم .

به امید موفقیت بوشهر و بوشهری

  • منبع خبر : نصیر بوشهر