شنیده ها حکایت از آن دارد که ؛ یکی از پیمانکاران پارس جنوبی جهت وصول مطالبات حدود ٢ میلیار تومانی خود اقدام به طرح شکایت در دستگاه قضایی نموده و حکم دریافت کرده است اما بجای برداشت این مبلغ از حساب شرکت نفت و گاز پارس یا پیمانکار اصلی مجری طرح ، اقدام به کارشناسی […]

شنیده ها حکایت از آن دارد که ؛ یکی از پیمانکاران پارس جنوبی جهت وصول مطالبات حدود ٢ میلیار تومانی خود اقدام به طرح شکایت در دستگاه قضایی نموده و حکم دریافت کرده است اما بجای برداشت این مبلغ از حساب شرکت نفت و گاز پارس یا پیمانکار اصلی مجری طرح ، اقدام به کارشناسی اقلام مازادِ فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی نموده است و اقلام موجود را که حتی آکبند و تحریمی هستند و ارزش واقعی آنها بالغ بر ۶٠٠ میلیارد است بعنوان ضایعات ، کمتر از ٣ میلیارد تومان !!! کارشناسی قیمت نموده و ١٨ تریلی جهت خروج این اقلام آماده کرده اند!

دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان بوشهر به این موضوع ورود کرده اند و امید آن میرود که با قاطعیت ، عوامل دخیل در این حیف و میل بیت المال خصوصأ این کارشناسی مفسده آمیز شناسایی و برخورد قانونی صورت پذیرد.

  • منبع خبر : نفتی ها