خبری منتشر شد در آن رسانه وزین پیرامون تغییر جدی مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی و مطلب وزینی نگاشته شد. یاد مطلب چه زود دیر میشود افتادم، دوسال غصه بی تدبیری، تحقیر کارکنان بزرگترین مجتمع گازی کشور،در اولویت داشتن امور بی اولویت، خدشه بر چهره و روان مدیران و کارشناسان متخصص این مجتمع عظیم […]

خبری منتشر شد در آن رسانه وزین پیرامون تغییر جدی مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی و مطلب وزینی نگاشته شد.
یاد مطلب چه زود دیر میشود افتادم، دوسال غصه بی تدبیری، تحقیر کارکنان بزرگترین مجتمع گازی کشور،در اولویت داشتن امور بی اولویت، خدشه بر چهره و روان مدیران و کارشناسان متخصص این مجتمع عظیم بطوریکه جلسات گفتگوهای آنها از نحوه خدمت در کشور و این مجتمع مادر به سمت و سوی بازنشستگی، بازخرید و کار در سایر ممالک سوق پیدا نمود!چه کسی جوابگوی این خسارت عظیم است که مدیری که با هزینه زیاد بعد از ۲۵ سال سابقه امروز اوج مرحله بازدهی اش است، اینچنین برای یک بلیط پرواز، یا یک پرس غذا، یا تاخیر و تعجیل در زود رفتن و دیر آمدن باید تحقیر شوند تا برای همیشه عطای کار را به لقایش در این مجتمع ببخشد!
آیا دو سال فشار روانی، بی تدبیری، تحقیر کارکنان،پرسنل و مدیران این مجتمع بزرگ برای تغییر مدیرعاملی که نه سابقه کار بزرگ را داشت و نه توان جسمی خوبی برای اداره مجتمع را دارد، برای تغییر و بازنشستگی چند ماه زودتر از موعد وی کافی نیست.
مطلب آن رسانه مبنی بر تغییر مدیر عامل مجتمع گاز موجی از شادی و خوشحالی اکثریتی مطلق از پرسنل را در برگرفت و مطلب شادی بخش تان به کرات در حال بازارسال توسط کارکنان این مجتمع معظم است.
اینکه این تغییر مدیرعاملی چقدر واقعیت دارد و انجام میشود یا باید تا شهریور ۱۴۰۳ که بازنشستگی ایشان است این تغییر به تاخیر می افتد و باید صبر نمود همه بستگی به این دارد که از وزیر نفت تا مسئولان شرکت ملی گاز گرفته چه اندازه نیروی انسانی و تولید این مجتمع و آینده همه چیز برای آنها مهم باشد.
همه کارکنان حاضرند برای سریع تر شدن این تغییر تا قبل از موعد بازنشستگی که شهریور ماه است، هر هزینه ای را انجام دهند که جامعه بیش از این دچار خسران و ضرر نگردد.
هر روز تاخیر برای تغییر مدیرعامل فعلی مجتمع گاز پارس جنوبی ضربه ای جبران ناپذیر به کشور، سرمایه های انسانی و دارایی فیزیکی دارد.
همه منتظر عملی این خبر شادی بخش تغییر هستند. رسانه شما رسانه اول منطقه و خبرهای آن به کرات باز ارسال می گردند.
ناگفته نماند مدیرعامل فعلی در هر جمعی از تمدید کار وی و به تاخیر افتادن بازنشستگی وی صحبت میکند، کدامیک درست از آب در بیاد بسته به احساس مسئولیت وزیر و مدیران شرکت ملی گاز را دارد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین