هیات مدیره مدیره پتروشیمی خارک در جلسه دیروز خودحسن شاه ولدی معاون شرکتهای تاپیکو را به عنوان رییس هیات مدیره جایگزین ابراهیم رادو افزون کردند. هر چند پس از قریب به یک سال و هشت ماه مدیرعاملی بهمن بهزادی، در اوایل شهریورماه در اقدامی ناگهانی آقای حسن وفایی به سمت مدیریت عامل پتروشیمی خارک منصوب […]

هیات مدیره مدیره پتروشیمی خارک در جلسه دیروز خودحسن شاه ولدی معاون شرکتهای تاپیکو را به عنوان رییس هیات مدیره جایگزین ابراهیم رادو افزون کردند.

هر چند پس از قریب به یک سال و هشت ماه مدیرعاملی بهمن بهزادی، در اوایل شهریورماه در اقدامی ناگهانی آقای حسن وفایی به سمت مدیریت عامل پتروشیمی خارک منصوب شد و در اولین حرکت مدیریتی خود با عزل برخی از نیروها در این پتروشیمی، باعث بروز حواشی و نگرانی هایی در سطح استان و پرسنل این پتروشیمی گردید و در نهایت، منجر به منتشر شدن نامه سرگشاده جمعی از پرسنل به مسئولان استان شد.

اما در ادامه وفایی موفق گردید رکورد های جدیدی در تولید و فروش این پتروشیمی ثبت نماید اما در نهایت پس از قریب به چهار ماه در دی ماه جای خود را به عباس کریمی داد و نتوانست برنامه های بلند مدت خود را به سر انجام برساند.

آقای عباس کریمی مدیر عامل جدید این پتروشیمی نیز در دو ماه اخیر نتوانسته از خود عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و فروش این پتروشیمی با افت زیادی همراه بوده است.

در هییت مدیره این پتروشیمی هم اوضاع به همین منوال می باشد و تغییرات پی در پی اعضای هییت مدیره و رییس آن که آقای شاه ولدی پس از آقایان اسحاقی و رادوافزون سومین رییس هییت مدیره این شرکت در طول یک سال می باشد این تغییرات مدیریتی باعث عدم ثبات در پتروشیمی خارک گردیده و تمرکز بر برنامه های بلند مدت و سودآوری و توجه به تامین انتظار سهامداران از یک سو و پرداختن به مسئولیت های اجتماعی از سوی دیگر از میان رفته و این پتروشیمی درگیر بی ثباتی مدیریتی و مسایل حاشیه ای شود!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین