پس از چندسال که حوزه ی انتخابیه ی جنوب استان بوشهرو مخصوصاً شهرستان کنگان از آسیب های جدی وارده ناشی از میزبانی تحمیلی صنعت و در پاره ی موارد مدیریت اداری پر نوسان رنج برد، انتظارعمومی این بود که از رهاورد انتخابی برتردرمجلس یازدهم بسیاری از نابسامانی ها با برنامه ی ریزی موثرمرتفع گردد یا […]

پس از چندسال که حوزه ی انتخابیه ی جنوب استان بوشهرو مخصوصاً شهرستان کنگان از آسیب های جدی وارده ناشی از میزبانی تحمیلی صنعت و در پاره ی موارد مدیریت اداری پر نوسان رنج برد، انتظارعمومی این بود که از رهاورد انتخابی برتردرمجلس یازدهم بسیاری از نابسامانی ها با برنامه ی ریزی موثرمرتفع گردد یا حداقل کاهش یابد؟! اما آیا تا کنون آرایش تیم فکری و طراحی و روش های معمول داشته شده دراین راستا ، اتفاق خاصی را رقم زده است؟!
دراین مسیر توجه شما عزیزان مخاطب را به مقایسه ی مختصردر سطح وجوه تشابه سبک کار (این دو ارجمند )میان نماینده منطقه در مجلس دهم و یازدهم جلب می نمایم :
– هر دو با بکار گرفتن فرمانداری بازنشسته و پر سابقه بعنوان مشاور اول محدوده برنامه ریزی را به باغی و لابی ” مشاور سرائی”محصورکرده و دایره مشورت گیری را به قرمزو آبی کردن شرایط حسب نظر آن دو تنگ وتنگ تر کردند…
– استفاده مفرط از رسانه بعنوان پیام رسان یکطرفه اما غیر قانع کننده، برای پوشش خلاء ارتباطی خود بکار گرفتند.
– در استفاده از ظرفیت های اجتماعی ،انسانی و مادی ومحیطی منطقه برنامه وچشم اندازی نداشتند.
– چشم دوختن به فرصت نصب وانتصاب ها ( گرچه ضرورتی انکار ناپذیراست) ولی بدون تمرکز برضرورت اصلاح کارکردمدیریتی وسازمانی ، …برای نمونه همچنان عامل اصلی رضایت مندی ارباب رجوع درمیان تردد وازدحام دفاتر متنوع خدمات الکترونیکی ورتق و فتق امور اداری شهروندان در حدفاصل اتاق ها وغرف کاردستگاههای مختلف متولی امورخدمات رسانی تا آن دفاتر به شکلی مطلوب ساماندهی نشده است! ورفتار نسبت به بومیان مدیران صنایع نفت وگاز پتروشیمی نسبت به بومیان همانست که بود؟
– هیچکدام بابت گزارش عملکرد فرمانداران و استاندار و برنامه ی چشم انداز منطقه ی، طرحی آشکار وواضح برای ارائه به مردم از آنها نخواسته اند !
-…
به هر حال پرونده ی نماینده مجلس دهم بسته شده اما ” پورتال ” و بیلان کاری نماینده ما در مجلس یازدهم باز و در آغاز راه است.
نگرش های عادی ومتعارف به ما می گوید: اولویت نمایندگان این است که موکلین آنها با انتخابشان احساس رضایت و رفاه نسبی کنند ، اما حفظ این اولویت در میان این همه رمز و رازتلخ دشوارو سخت است.
زیراین سوال مدام تکرار خواهد شد؟ یک سؤال قدیمی به قدمت تاریخ انتخابات نمایندگان ادواری حوزه انتخابیه که ناهماهنگی در پاسخ به آن وجود دارد ، برخی می گویند: یک واقعه تکرار شونده است و برخی دیگر می گویند تکراری در کارنیست زیرا فرصت ها می تواند هر روز چیزی جدید به وجود آورد و حتی اگر شباهت هایی بین این ماجرا ها و وقایع دیروز ظاهر شود ، متن کارکردها می تواند همیشه متفاوت باشد چون افراد متفاوت هستند.
اما وقتی این همه روش ها ی جدید وجود دارد که می‌توان آن را پیاده کرد، چرا باید همان شیوه قدیمی‌ را تکرار کرد.
در عوض ، آنچه که مطالبه گر و پیگیر کننده ی را در هر جامعه ای متمایز می کند دو ویژگی اساسی است که می بایست مورد اهتمام قرار گیرد:
– آگاهی اجتماعی که فرد منتخب را قادر می سازد جامعه و مسائل آن را از زوایای دید جامع ومتنوعی مشاهده کند و موضوعات را در سطح روش شناسی با برونداد نظری وتئوری منسجم طبقه بندی کرده و تحلیل کند.
– نقش اجتماعی که فرد منتخب با آن آگاهی اجتماعی می تواند علاوه بر فعال سازی قابلیت های ویژه خود ودراختیاربا جایگاه رسمی که دارد با تکیه برآن صلاحیت جایگاه حرفه ای و کفایت فکری، جان عملگرائی به آن ایده ها می دهد که می تواند نقش خود را ایفا کرده و انتظارات را برآورده کند.
اما با کمال تاسف وقتی این پروسه ارزیابی می شود : مشاور اول نماینده بنوعی شیوه حرکت رفتارنماینده را آپدیت کرده که سطح تعاملات وی را تا حد یک” نماینده دست دوم” برای تسهیل امور جاری خویش با اندکی تعارفات معمول کاهش می دهد : برای نمونه درمرکز استان که بجای خود در مرکز کشور که رئیس جمهور و وزراء باید پاسخگوی سوالات ومطالبات وخواسته ی مردمی نماینده باشند، استاندارهم می تواند مانع و ترسیم کننده خط و خطوط کاری نماینده بشود و این شیب نزولی تا سطح موضعگیری فرماندار هم تقلیل یابد چرا باید اینگونه باشد براستی مشاور نماینده چه مشورتی به او میدهد که تا این حد باید با” بیم” و نگرانی و معادلات “خودمانی” کنار بیاید ؟ چه روشن است هرکس درمحتوائی می اندیشد که با آن به نام ونشانی رسیده و در آن کار کرده در” قالبی ” مشخص جاخوش کرده است ؟!
سخن آخر اینکه ؛ نماینده بیش از آنکه وامدار یک مشاور یا مشاورینی خاص باشد، جایگاه فعلی اش مرهون و مدیون چشم انتظارانی است که در حوزه ی انتخابیه چشم امید به عبور وی از موانع و چالش های صنعتی فرا روی مردم منطقه دارد واین میسر نمی شود مگر اینکه با بهره گیری از توان تعاملاتی با فراکسیون های بزرگ وکارآمد مجلس و بسیج فکری نیروهای فعال اجتماعی منطقه که در انتخابات از اوحمایت کرده اند و یا برای موفقیت نماینده و محقق شدن مطالبات مردمی حرف های زیادی برای گفتن داشته و آمادگی همکاری وهمدلی دارند، تدابیری امیدوار کننده ، قوی و مفید هماهنگ کننده در دستور کار قرار دهد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر