علی حسن‌پور دادستان بوشهر: در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شورای شهر کنگان که قبلا منجربه دستگیری یکی از اعضای این شورا و دو کارمند و تعدادی از مرتبطین آنها شده بود، در تاریخ ۵ مرداماه نیز یکی دیگر از اعضای این شورا حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر […]

علی حسن‌پور دادستان بوشهر:

در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شورای شهر کنگان که قبلا منجربه دستگیری یکی از اعضای این شورا و دو کارمند و تعدادی از مرتبطین آنها شده بود، در تاریخ ۵ مرداماه نیز یکی دیگر از اعضای این شورا حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر و بازداشت گردید.

این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کنگان در جریان رسیدگی مقدماتی قرار دارد.