دستگیری ۲ لیدر اصلی تنش در مناطق نفتی پارس جنوبی 🔸با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام زمان در سازمان اطلاعات سپاه، دومین لیدر اعتصابات در مناطق نفتی پارس جنوبی دستگیر شد. 🔹پیش از این نیز لیدر اصلی اعتصابات حوزه انرژی که از سال ۱۳۹۹ هدایت‌کننده اغتشاشات بوده دستگیر شده است.

دستگیری ۲ لیدر اصلی تنش در مناطق نفتی پارس جنوبی

🔸با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام زمان در سازمان اطلاعات سپاه، دومین لیدر اعتصابات در مناطق نفتی پارس جنوبی دستگیر شد.
🔹پیش از این نیز لیدر اصلی اعتصابات حوزه انرژی که از سال ۱۳۹۹ هدایت‌کننده اغتشاشات بوده دستگیر شده است.

  • منبع خبر : نفت ما