نصیربوشهرآنلاین – امیرحسین تاجدینی: پس از وعده های متعدد وزارت نفت در مورد آزمون استخدامی وزارت نفت دفترچه ثبت نام این آزمون منتشر شد فارغ از جنجال ها بر سر هزینه ثبت نام این آزمون و حذف مقطع کاردانی در لحظات آخر و به اصرار سازمان برنامه و بودجه از دفترچه آزمون نکته دیگری […]

 

نصیربوشهرآنلاین – امیرحسین تاجدینی:

پس از وعده های متعدد وزارت نفت در مورد آزمون استخدامی وزارت نفت دفترچه ثبت نام این آزمون منتشر شد فارغ از جنجال ها بر سر هزینه ثبت نام این آزمون و حذف مقطع کاردانی در لحظات آخر و به اصرار سازمان برنامه و بودجه از دفترچه آزمون نکته دیگری که برای مردم استان بوشهر دارای اهمیت می باشد و باعث حیرت ثبت نام کنندگان هم استانی شده است استفاده از سهمیه بومی می باشد.
در آزمون استخدامی وزارت نفت فقط برای استان هرمزگان امتیاز بومی گزینی قائل شدند! آیا استان های خوزستان ، بوشهر و ایلام سهمی از نفت و گاز نداشتند که برای آنها هیچگونه امتیاز بومی قائل نشده اند؟!!
در این میان هیچگونه اعتراضی نه از سوی چهار نماینده استان و حتی از مجموعه استانداری علی الخصوص مشاور جوانان استاندار به این تبعیض آشکار وزارت نفت صورت نپذیرفته است!!
با این اقدام وزارت نفت و سکوت نمایندگان استان گویا سهم استان بوشهر از نفت فقط آلودگی ها و یک نام دهان پر کن «پایتخت انرژی» می باشد!!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین