دولت حق بیمه زنان خانه‌دار غیر شاغل دارای سه فرزند را به صورت ۱۰۰درصد پرداخت می کند ظهیر کاظمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر استان بوشهر در نشست خبری ۱۱ تیرماه با اصحاب رسانه اظهار داشت: خدمات این صندوق شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و پرداختی به بازماندگان و نقل […]

دولت حق بیمه زنان خانه‌دار غیر شاغل دارای سه فرزند را به صورت ۱۰۰درصد پرداخت می کند

ظهیر کاظمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر استان بوشهر در نشست خبری ۱۱ تیرماه با اصحاب رسانه اظهار داشت: خدمات این صندوق شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و پرداختی به بازماندگان و نقل و انتقال سوابق از این صندوق به دیگر صندوق‌ها و مجموعه تامین اجتماعی به بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاوزران، روستائیان و عشایر است.

کاظمی بیان کرد: ۷۰ درصد پرداختی بیمه توسط دولت و ۳۰ درصد از خود بیمه شدگان پرداخت می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از جوانی جمعیت این صندوق حق بیمه زنان خانه‌دار غیر شاغل دارای سه فرزند را به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت می‌کند، و به ازای هر فرزند ۲ سال به سنواتشان اضافه خواهد شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر استان بوشهر گفت: سهمیه ابلاغی جذب این صندوق در استان بوشهر ۷ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ تعیین شده که تاکنون بیش از هزار نفر جذب اولیه شده اند.

ایشان جمعیت مستمری بگیران را ۹۰۰ نفر، ۲۰۳ نفر از کار افتاده، ۴۴۳ نفر بازماندگان فوتی و ۲۵۴ نفر بازنشسته عنوان کرد.

کاظمی افزود: خوشبختانه ۸۴ درصد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر استان بوشهر بیمه نامه خود را مجددا تمدید کردند، رتبه دوم کشوری را داریم که نشان وفاداری آن ها می باشد، همچنین در بخش جذب این استان بیست و دومین رتبه کشور را به خود اختصاص داده است.