دولت سیزدهم در خط سانسور!  هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش صادرات نفت و عدم تحقق درآمدهای نفتی، وزیر نفت به زیرمجموعه‌های وزارت نفت دستور داد از اعلام اطلاعات «تولید نفت» که میزان صادرات در آن پیداست، «اکیداً» خودداری کنند.

دولت سیزدهم در خط سانسور! 

هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش صادرات نفت و عدم تحقق درآمدهای نفتی، وزیر نفت به زیرمجموعه‌های وزارت نفت دستور داد از اعلام اطلاعات «تولید نفت» که میزان صادرات در آن پیداست، «اکیداً» خودداری کنند.

  • منبع خبر : میزنفت