🔹ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: گرانی اخیر دلار نتیجه کمبود ارز نبوده است بلکه فضای روانی بجا مانده از مذاکرات دولت قبلی است. 🔸ما اکنون ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم در حالیکه سال ۹۸ دولت روحانی فقط ۱۰۰ هزار بشکه در ماه نفت می‌فروخت.

🔹ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: گرانی اخیر دلار نتیجه کمبود ارز نبوده است بلکه فضای روانی بجا مانده از مذاکرات دولت قبلی است.

🔸ما اکنون ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم در حالیکه سال ۹۸ دولت روحانی فقط ۱۰۰ هزار بشکه در ماه نفت می‌فروخت.

  • منبع خبر : عصر مجلس