رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر:به نظر می‌رسد ورود یک نیروی نظامی به محوطه خوابگاه پسرانه بدون هماهنگی با فرماندهی خود بوده؛ خطای انسانی رخ داده ابعاد ماجرا هنوز به روشنی مشخص نیست / دانشجویان به خاطر این اتفاق معترض و ناراحت هستند همه دانشجویانی که جمعه شب بازداشت شده بودند آزاد شدند 🔹محمد مدرسی رئیس […]

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر:به نظر می‌رسد ورود یک نیروی نظامی به محوطه خوابگاه پسرانه بدون هماهنگی با فرماندهی خود بوده؛ خطای انسانی رخ داده

ابعاد ماجرا هنوز به روشنی مشخص نیست / دانشجویان به خاطر این اتفاق معترض و ناراحت هستند
همه دانشجویانی که جمعه شب بازداشت شده بودند آزاد شدند
🔹محمد مدرسی رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر: ورود افراد نظامی به محوطه خوابگاه دانشجویی به عنوان فضایی آموزشی ممنوع بوده و دانشجویان به این اتفاق معترض و ناراحت هستند. وی ادامه داد: هر چند ابعاد ماجرا هنوز به روشنی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد این نیرو بدون هماهنگی با فرماندهی خود به محوطه خوابگاه پسرانه وارد شده و به نحوی خطای انسانی رخ داده است.

  • منبع خبر : پارسینه