رئیس دیوان عدالت اداری: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و امسال هم شکایاتی در این خصوص صورت گرفت و در حال حاضر در هیئت تخصصی مربوطه در حال رسیدگی می باشد همچنین پاسخ طرف شکایات واصل شده و در همین روزهای هیئت نظر خود […]

 

رئیس دیوان عدالت اداری:

مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و امسال هم شکایاتی در این خصوص صورت گرفت و در حال حاضر در هیئت تخصصی مربوطه در حال رسیدگی می باشد همچنین پاسخ طرف شکایات واصل شده و در همین روزهای هیئت نظر خود را اعلام خواهد کرد، اگر نرخ حداقل دستمزد در صورت مغایرت با قانون ابطال می‌شود.

  • منبع خبر : ایرنا