رئیس شورای پنجم یکی از شهرهای استان به پرداخت خسارت محکوم شد بازرس کل استان بوشهر: رئیس پنجمین دوره شورای یکی از شهرهای جنوبی این استان به پرداخت ۶۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جبران خسارت محکوم شد. فرد متخلف به موجب تصرف غیر قانونی در وجوه و اعتبارات شورا به طور قطعی به این […]

رئیس شورای پنجم یکی از شهرهای استان به پرداخت خسارت محکوم شد

بازرس کل استان بوشهر: رئیس پنجمین دوره شورای یکی از شهرهای جنوبی این استان به پرداخت ۶۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جبران خسارت محکوم شد.
فرد متخلف به موجب تصرف غیر قانونی در وجوه و اعتبارات شورا به طور قطعی به این مجازات محکوم شده است.

  • منبع خبر : ایرنا