محسنی اژه‌ای:   🔹امروز قوه‌قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود. 🔹مردم در مضیقه هستند؛ تشریفات، تشکیلات و حفاظت من هم باید نسبت به شرایط مردم تغییر کند. 🔹چرا فرد چک برگشتی باید کنار سایر مجرمان نگهداری شود؟ این مدل نگهداری‌ها آثار سوء […]

 

 

محسنی اژه‌ای:

 

🔹امروز قوه‌قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.

🔹مردم در مضیقه هستند؛ تشریفات، تشکیلات و حفاظت من هم باید نسبت به شرایط مردم تغییر کند.

🔹چرا فرد چک برگشتی باید کنار سایر مجرمان نگهداری شود؟ این مدل نگهداری‌ها آثار سوء دارد

 

  • منبع خبر : خبرجنوب