سید امیر سیاح در برنامه شیوه در شبکه ۴ گفت: بروکراسی ما خیلی در برابر تغییر مقاوم است؛ یک دلیلش تعارض منافع است.   حق و تکلیف مردم ما متاسفانه شفاف نیست و بعضا قابل معامله است!   الان یک ایرانی که به اداره می رود، حتی اگر با گوشی می آید به یکی […]

 

سید امیر سیاح در برنامه شیوه در شبکه ۴ گفت: بروکراسی ما خیلی در برابر تغییر مقاوم است؛ یک دلیلش تعارض منافع است.

 

حق و تکلیف مردم ما متاسفانه شفاف نیست و بعضا قابل معامله است!

 

الان یک ایرانی که به اداره می رود، حتی اگر با گوشی می آید به یکی از این سامانه هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده وصل می شود، حق و تکلیفش مشخص نیست.

 

شما می خواهید در دانشگاه آزاد ثبت نام کنید، آن قدر پیچیده نوشته که باید زنگ بزنید به شماره اش و به یکی دقیقه ای پول بدهید تا توضیح بدهد.

 

از این جور چیزها کم نداریم. مثال اخیرش این بود که می گفتند طرف فیلتر می کند و پسرش وی پی ان می فروشد! خب این خیلی زشت است، خجالت بکشید و استعفا بدهید.

 

وقتی حق و تکلیف مردم مشخص نباشد نیاز پیدا می کند که کاغذ ببرد، اینکه کسی را اداره بشناسد، پارتی و کاغذ و رشوه. و همین است که مردم را ناراحت می کند و رنج می دهد و اینها را پای جمهوری اسلامی و اسلام می نویسند.

 

الان بسیجی ترین بسیجی ایران رئیس شهرداری تهران است. از شهردار فعلی تهران که بسیجی تر نداریم، حزب اللهی تر. خودش هم اقرار می کند در مورد مجوزها و گفت که تلاش می کنیم و تلاش می کند، ولی بدنه شهرداری فاجعه است.

 

  • منبع خبر : عصر فوری