🔹رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت «پُلی‌پروپیلنِ جم» به‌خاطر اینکه از سال ۱۴۰۰ هزینۀ پرواز شخصی و اقامت در هتل را از حساب شرکت داده بود، برکنار شد. 🔹۵۵۰ میلیونی که این مدیر برای پرواز و هتل برداشته بود هم پس‌گرفته شد.

🔹رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت «پُلی‌پروپیلنِ جم» به‌خاطر اینکه از سال ۱۴۰۰ هزینۀ پرواز شخصی و اقامت در هتل را از حساب شرکت داده بود، برکنار شد.

🔹۵۵۰ میلیونی که این مدیر برای پرواز و هتل برداشته بود هم پس‌گرفته شد.

  • منبع خبر : فارس