🔸غضنفرآبادی:   ◻️شرط بندی در شمشیر بازی، سوارکاری اعم از شتر سواری، قاطر سواری مشکلی ندارد.این موضوع نص صریح فقه است و بر اساس روایات و مراجع است. ◻️شرط بندی روی مسائل دفاعی اشکال ندارد. شرط بندی روی موشک اشکالی ندارد. هرچیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد. ◻️خارج از […]

 

 

🔸غضنفرآبادی:

 

◻️شرط بندی در شمشیر بازی، سوارکاری اعم از شتر سواری، قاطر سواری مشکلی ندارد.این موضوع نص صریح فقه است و بر اساس روایات و مراجع است.

◻️شرط بندی روی مسائل دفاعی اشکال ندارد. شرط بندی روی موشک اشکالی ندارد. هرچیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد.

◻️خارج از این موارد که استثنا شده در شرط بندی را جرم میدانیم.

 

  • منبع خبر : خبرجنوب