🔹  مهدی خواجه‌پور، کارشناس اقتصادی گفت: ما دسترسی به دانش روز دنیا نداریم و در حد ابتدایی همچنان لنگ می‌زنیم و این باعث می‌شود به همان‌هایی که در گذشته تولید شده محدود شویم. هیچ کدام از پلنت‌ها و لایسنس‌های ما جدید نیست و همه کپی قبلی است به همین دلیل محصول جدید تولید نمی‌شود. 🔹ما […]

🔹  مهدی خواجه‌پور، کارشناس اقتصادی گفت: ما دسترسی به دانش روز دنیا نداریم و در حد ابتدایی همچنان لنگ می‌زنیم و این باعث می‌شود به همان‌هایی که در گذشته تولید شده محدود شویم. هیچ کدام از پلنت‌ها و لایسنس‌های ما جدید نیست و همه کپی قبلی است به همین دلیل محصول جدید تولید نمی‌شود.

🔹ما می‌‌بینیم فروش متانول یا اوره و آمونیاک در دنیا تقاضا دارد و سودده است، به  یکباره تمام هلدینگ‌ها شروع به تولید متانول، اوره و آمونیاک می‌کنند. حجمی که عرضه می‌کنند باعث می‌شود بازار و مشتری‌ها را نتوانند کنترل کنند.

🔹اگر پتروشیمی‌ها نمی توانند با این نیروی کار ارزان و این حجم از نیروی متخصص و دسترسی نزدیک به منابع، به سودهی برسند، این اقتصاد غلط است و نباید چنین کاری را ادامه داد.

  • منبع خبر : انرژی پرس