نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی:رییس‌جمهوردر شورای اداری استان بوشهر ،استاندار را مامور به ساماندهی خودروهای شوتی در کوتاه مدت نمود.سالهاست خودروهایی به نام شوتی که حامل کالاهای گمرکی می باشند محل ارتزاق بخشی از قشر جوان شده است.ارتزاقی که به دلیل عدم وجود قانون و بخشنامه یا مصوبه ای مورد برخورد انتظامی در اکثریت مواقع […]

نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی:رییس‌جمهوردر شورای اداری استان بوشهر ،استاندار را مامور به ساماندهی خودروهای شوتی در کوتاه مدت نمود.سالهاست خودروهایی به نام شوتی که حامل کالاهای گمرکی می باشند محل ارتزاق بخشی از قشر جوان شده است.ارتزاقی که به دلیل عدم وجود قانون و بخشنامه یا مصوبه ای مورد برخورد انتظامی در اکثریت مواقع قرار گرفته است.علیرغم عدم وجود قانون مشخص در باب این نوع شغل،متاسفانه برخی از عوامل رشد فوت در جاده ها مربوط به همین خودروهاست.کالاهایی که از گمرک ترخیص قانونی گشته اند،حمل آنها در جاده های برون شهری جرم تلقی می شود.در سفر آیت الله رییسی ریاست جمهوری به استان بوشهر یکی از مطالبات جدی رسیدگی به این گروه شغلی نوپا و محل ارتزاق بخشی از جوانان جنوب ایران بخصوص استان بوشهر بود.در همین راستا رییس جمهور یکی از ماموریت های مهم استاندار جدید و بومی استان را ساماندهی خودروهای شوتی اعلام نمود.بدون شک بیان بی پرده و بدور از تعارفات کلیشه ای دکتر محمدزاده استاندار محترم و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و امامان جمعه با رییس جمهور همت و جدیت آنها را برای حل مطالبات مردم نشان می داد که رسیدگی به وضعیت این اقشار نیز بخشی از آن بود.نگارنده عطف به سخنان رییس جمهور محترم راهکارهای زیر را در جهت «ساماندهی خودروهای شوتی در کوتاه مدت»به استاندار محترم عرضه می نمایم.امید که مفید واقع گردد.
۱-تمامی رانندگان و مالکان خودروهای شوتی در قالب
شرکت های «باربر سبک برون شهری»ساماندهی شوند.
۲-تسهیلات کم بهره و تسهیل در صدور مجوز برای راه
اندازی شرکت ها با شرح موضوع ساماندهی و پوشش
خودروهای شوتی با نام جدید باربر برون شهری به افراد
متقاضی واجد الشرایط داده شود
۳-فرایند اخذ مجوز حمل بار و تعهد نامه،بارنامه از محل
تحویل از گمرک ،فروشگاه و یا انبار توسط شرکت صورت
گیرد.
۴-رانندگان در قالب شرکت یا صنف فعال و هرگونه فعالیت
خارج از صنف و شرکت غیرقانونی می باشد
۵-شرکت ها موظف به ثبت نام راننده ،قرارداد فعالیت و
بیمه و مزایا در سیستم خود می باشند.
۶-خودروهای حمل بار دارای برچسب یا کد ویژه به همراه
برند شرکت تحت پیمان باشد

  • منبع خبر : نصیر بوشهر