شرق نوشت: ◻️مجلس اصولگرا با تصویب طرح صیانت کاملا به‌دنبال خودی و غیرخودی‌سازی در استفاده از اینترنت است. ◻️مسئله‌ای که به‌دنبال آن حق دسترسی آزاد به فضای مجازی مستوجب تبعیض و رانت خواهد شد. ◻️این طرح اصل بی‌طرفی و منع تبعیض را نقض می‌کند، زیرا دقیقا در راستای سیاست حمایت‌گرایی، شناسایی و اعمال […]

 

 

شرق نوشت:

◻️مجلس اصولگرا با تصویب طرح صیانت کاملا به‌دنبال خودی و غیرخودی‌سازی در استفاده از اینترنت است.

◻️مسئله‌ای که به‌دنبال آن حق دسترسی آزاد به فضای مجازی مستوجب تبعیض و رانت خواهد شد.

◻️این طرح اصل بی‌طرفی و منع تبعیض را نقض می‌کند، زیرا دقیقا در راستای سیاست حمایت‌گرایی، شناسایی و اعمال ضوابط تبعیض‌آمیز درباره انواع خدمات تنظیم شده است.

◻️جریان اصولگرایی تصور می‌کند که حق استفاده از اینترنت آزاد در صلاحیت همه مردم نیست و دسترسی به آن باید برمبنای نیازی که نه مردم بلکه دیگری یا دیگران تشیخص می‌دهند سطح‌بندی شود.

 

  • منبع خبر : شرق