نصیر بوشهر – جواد غلام نژاد جبری – در اصطلاح و زبان دریایی به معنی تعمیر کردن تور ماهیگیری است. باروش تور درست کردن فرق می کند چون ( ربابه یا بروش) در مواقعی که تور خراب میشود،انجام می گردد. روش های صید باتورماهیگیری۲نوع است : سطح زی و کف زی سطح زی: شناورهای بزرگ […]

نصیر بوشهر – جواد غلام نژاد جبری – در اصطلاح و زبان دریایی به معنی تعمیر کردن تور ماهیگیری است. باروش تور درست کردن فرق می کند چون ( ربابه یا بروش) در مواقعی که تور خراب میشود،انجام می گردد.

روش های صید باتورماهیگیری۲نوع است : سطح زی و کف زی

سطح زی: شناورهای بزرگ و کوچک در مسیری که میروند در شب تور های ماهیگیری را نمی بینند و پروانه شناور به (بال) قسمت بالایی تور برخورد کرده و پاره میشود.

کف زی ؛به (شیّره) کف دریا برخوردمی کند که با جزرو مد آب تور کف دریا حرکت کرده و به شیّره برخورد میکند و پاره میشود.

شیره ؛ به سنگ ، گرگور یا وسایلی که در کف دریا هست یا غرق میشود ویا غرق می کنند، اطلاق می گردد.

(ربابه یا بروش کردن) تور ماهیگیری؛
باید خبره وبا تبحر و تسلط خاصی انجام شود چون چشمان تورا جوری باید تکه کرد که تکه توری که به آن میخواهد وصل بشود به آن بچسبد بخاطر همین اینـکار همه کس نمی توانند انجام بدهند.حتی تعدادی از صیادان اینکار را بلد هستند و افراد محدودی تعمیرات تور را انجام می دهند. بخاطر اینکه خیلی تردد و شیره زیاد شده است خرابی وگران شدن تور ها چندین برابر شده به همین دلیل برخی از صیادان هم که ربابه بلد هستند خودشان تورهایشان را تعمیر می کنند و کار بسیار سختی است چون باید ساعتها نشسته در یک جا بدن خشک میشود و به مرور زمان چشمانشان کم سو وضعیف میشود.
ماشالله برمال؛ بازنشسته شرکت تور بافی واهل محله جبری، استاد ( ربابه، یا بروش) تعمیرات تور ماهیگیری است.
عکس از؛ کمال حسین پور

  • منبع خبر : نصیر بوشهر