رسانه ورزش بوشهر سفیر انتقال خون شد صبح امروز سه شنبه ۸آذرماه اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش به سازمان انتقال خون بوشهر مراجعه کرده و خون خود را هدیه کردند اعضای رسانه ورزش درضمن نشستی با معاون سازمان انتقال خون استان بوشهر برگزار کردند و از سوی انتقال خون رسانه ورزش بوشهر به عنوان سفیر […]

رسانه ورزش بوشهر سفیر انتقال خون شد

صبح امروز سه شنبه ۸آذرماه اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش به سازمان انتقال خون بوشهر مراجعه کرده و خون خود را هدیه کردند
اعضای رسانه ورزش درضمن نشستی با معاون سازمان انتقال خون استان بوشهر برگزار کردند و از سوی انتقال خون رسانه ورزش بوشهر به عنوان سفیر همیشگی آن سازمان انتخاب گردید

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین