اگرچه در برخی از رسانه ها همچنان از تایید شدن مدیریت مهدی دوستی و حتی جواد اوجی بر نفت خبرمی‌دهند اما خبرمی‌رسد تا لحظه انتشار این خبر برصندلی نشستن رستم قاسمی تایید گردیده است. گفته می‌شود وی از نامزدی برای تصدی پست شهرداری تهران نیز کنار کشیده و خود را برای نشستن بر مسند مدیریت […]

اگرچه در برخی از رسانه ها همچنان از تایید شدن مدیریت مهدی دوستی و حتی جواد اوجی بر نفت خبرمی‌دهند اما خبرمی‌رسد تا لحظه انتشار این خبر برصندلی نشستن رستم قاسمی تایید گردیده است.

گفته می‌شود وی از نامزدی برای تصدی پست شهرداری تهران نیز کنار کشیده و خود را برای نشستن بر مسند مدیریت نفت آماده می‌کند! البته باید تاکید داشت این خبر تا زمان انتشار آن مورد تایید بوده و تا لحظه آخر که آیت الله رئیسی اسامی هیات دولت خود را تقدیم مجلس می‌کند امکان تغییر دارد!

  • منبع خبر : نفتی ها