رستم قاسمی به آذربایجان رفت، اما به صورت آنلاین با علی‌اف دیدار کرد! ▪️رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی که به باکو رفته، به همراه هیات ایرانی در یک اتاق نشسته‌اند و یک تلویزیون مقابلشان قرار گرفته و از طریق ویدئوکنفرانس با الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان ملاقات کرده است. 👈معلوم نیست اگر طرف […]

رستم قاسمی به آذربایجان رفت، اما به صورت آنلاین با علی‌اف دیدار کرد!

▪️رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی که به باکو رفته، به همراه هیات ایرانی در یک اتاق نشسته‌اند و یک تلویزیون مقابلشان قرار گرفته و از طریق ویدئوکنفرانس با الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان ملاقات کرده است.

👈معلوم نیست اگر طرف آذربایجانی به بهانه کرونا دیدار حضوری را نپذیرفته بوده، چه لزوم و اهمیتی داشته که دیدار در باکو و مجازی برگزار شود؟

  • منبع خبر : خبرجنوب