نصیربوشهر – ابراهیم بهمنی: استان بوشهر بویژه چهار شهرستان تاثیرپذیر از صنعت مثل کنگان،عسلویه، دیر و جم ظرفیت های بسیار متنوع و گسترده ای دارد و طبیعتاً بایستی از این ظرفیت ها جهت رشد و توسعه جامعه پیرامون صنعت استفاده شود. افزایش تولید،افزایش صادرات و سایر افتخارات نفت و گاز باید با توسعه جامعه […]

 

نصیربوشهر – ابراهیم بهمنی:

استان بوشهر بویژه چهار شهرستان تاثیرپذیر از صنعت مثل کنگان،عسلویه، دیر و جم ظرفیت های بسیار متنوع و گسترده ای دارد و طبیعتاً بایستی از این ظرفیت ها جهت رشد و توسعه جامعه پیرامون صنعت استفاده شود. افزایش تولید،افزایش صادرات و سایر افتخارات نفت و گاز باید با توسعه جامعه محلی متوازن و همپای هم جلو بروند.

خوشبختانه ظرفیت های پتروشیمی در حال گسترش است و باز هم جای توسعه بیشتری دارد. ما میتوانیم با تکیه و اعتماد به جوانان متخصص ایرانی فاز شمالی را هم تکمیل و به بهره برداری برسانیم و همچنین توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی ها و تکمیل زنجیره تولید را بایست در استان بوشهر و منطقه دنبال کنیم

طبیعتاً رشد اقتصادی بایست با توسعه عدالت و کاهش فقر و کاهش نرخ بیکاری همراه باشد، در کنار فعالیت های تولیدی و اقتصادی حفظ محیط زیست را نیز باید به صورت متوازن داشته باشیم که به یک توسعه پایدار در منطقه منجر شود.

خبر اخیر افزایش سیصد درصدی سرمایه گذاری پتروشیمی های عسلویه در حوزه مسئولیت های اجتماعی امید بخش است و امیدوار هستیم با پیگیری های مسئولین محترم عملی شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر