محسن رفیق دوست در مراسم سالگرد شصتمین سالگرد تاسیس حزب موتلفه اظهار کرد: امام خمینی در ابتدای حرکتش موتلفه را تاسیس کرد تا اسلام سیاسی را به مردم بشناساند. موتلفه معنی تقیه را در جامعه آشکار کرد که تقیه این نیست که در کنج خانه بنشینیم بلکه یعنی مخفیانه مبارزه کنیم. افتخار موتلفه این است […]

محسن رفیق دوست در مراسم سالگرد شصتمین سالگرد تاسیس حزب موتلفه اظهار کرد: امام خمینی در ابتدای حرکتش موتلفه را تاسیس کرد تا اسلام سیاسی را به مردم بشناساند. موتلفه معنی تقیه را در جامعه آشکار کرد که تقیه این نیست که در کنج خانه بنشینیم بلکه یعنی مخفیانه مبارزه کنیم. افتخار موتلفه این است که توسط همه مراجع مورد تایید قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ما ۱۵ نفر از سران موتلفه بعد انقلاب دور هم جمع می شدیم و اخبار جامعه را از طریق سید احمد به امام می رسانیدم. یکبار مرحوم سید احمد از طرف امام گفت که شما موتلفه‌ای‌ها تا آخر پای نهضت ایستاده‌اید. همین حرف را رهبر انقلاب و مراجع زده اند چون موتلفه از عهد خود با امام دست برنداشته است.

رفیق دوست خاطرنشان کرد: همه از موتلفه می‌ترسیدند چون این حزب ثابت رای بوده و پای عهد خود است. خواهش می‌کنم جوانان به موتلفه بپیوندد تا این موتلفه باشد که انقلاب را تقدیم امام زمان کند.

  • منبع خبر : فرارو