از : دکتر حسن خسروی. مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات. اجازه دهید ذیلا ؛ خواص؛ اهمیت و جایگاه و تأثیر آموزش را به اختصار برشمریم : ۱ – آموزش ، باعث ارتقای سطح رضایت شغلی و بهبود عملکرد میگردد. ۲ – خود باوری ، اعتماد به نفس  و انگیزش را […]

 

از : دکتر حسن خسروی. مدرس دانشگاه و مولف کتاب روابط عمومی و ارتباطات.

اجازه دهید ذیلا ؛ خواص؛ اهمیت و جایگاه و تأثیر آموزش را به اختصار برشمریم :
۱ – آموزش ، باعث ارتقای سطح رضایت شغلی و بهبود عملکرد میگردد.
۲ – خود باوری ، اعتماد به نفس  و انگیزش را  زیاد میکند .
۳ – پاره ای اطلاعات لازم در مورد نحوه مدیریت و رهبری سازمانی را فراهم میکند .
۴ – به فرد کمک میکند تا بر فشار روانی ، تنش ، ناامیدی و تعارض سازمانی غلبه کند .
۵ – ارتباطات رسمی و غیر رسمی را تسهیل مینماید .
۶ – راه رشد و ترقی را برای افراد و گروه ها هموار میکند .
۷ – مهارتهای گفتاری ، نوشتاری و شنیداری را تقویت میکند .
۸ – قدرت مواجهه با ریسک را در فرد بالا میبرد.
۹ – فرد را با ابعاد ، پیچیدگیها و ویژگیهای شغلی و سازمانی آشنا تر میسازد .
۱۰ – درجه همبستگی گروهی ، تفاهم و تعامل را افزایش و به رسیدن به یک زبان مشترک کمک میکند.
۱۱ – محیط سازمانی را شور و نشاط خاصی بخشیده و خستگی و فرسودگی شغلی را کاهش میدهد.
۱۲ – به شناخت و درک اهداف سازمانی و نحوه قضاوت و داوری درست کمک مینماید .
۱۳ – روابط میان مدیران و کارکنان را مشخص تر ، شفاف تر و سالم تر کرده و سرمایه اجتماعی را تقویت مینماید .
۱۴ – نقاط قوت و ضعف سیاستها و خط مشی ها را مشخص میکند .
۱۵ – تصمیم گیری فردی ، گروهی و سازمانی را عقلایی ، منطقی و کاربردی تر میکند .
۱۶ – بهره وری و راندمان را بالا برده و منجر به سودآوری و تقویت بنیه مالی سازمان میگردد.
۱۷ – میزان احساس مسیولیت ، دلسوزی ، وجدان حرفه ای و احساس تعلق سازمانی را ارتقاء میدهد .
۱۸ – سبب پیشگیری از وقوع جرایم ، تخلفات و رفتارهای ناپسند میشود .
۱۹ – باعث مهارت افزایی و ایجاد رقابت سالم در میان کارکنان شده و سطح مشارکت را بالا میبرد .
۲۰ – باعث ایجاد ارزش افزوده  و مزیت رقابتی شده و سبب صرفه جویی در هزینه ها و انرژی میشود .
۲۱ – باعث می‌شود حرف درست بزنیم و درست حرف بزنیم.
۲۲ – ضریب ایمنی و بهداشت حرفه ای را افزایش میدهد .
۲۳ – نظام برنامه ریزی نیروی انسانی را به روز رسانی کرده و سبب جذب ایده ها و نو آوریها میشود .
۲۴ – نیل به اهداف استراتژیک را آسانتر میکند .
۲۵ – در مذاکرات و گفتگوهای بین المللی ، قدرت چانه زنی و اعمال نفوذ و تاثیر گذاری را بیشتر میکند .
۲۶ – سبب میشود تا با دیدگاه ها ، تضارب افکار و عقیده ها و یافته های جدید در علوم مختلف آشنا شویم .
۲۷ – قدرت  تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلات و تشخیص حق از باطل را افزایش میدهد.
۲۸ –  همدلی ، همدردی ، درک متقابل  و همگرایی را افزایش داده  و مردمداری را استحکام میبخشد.
۲۹ – فن بیان و سخنوری و نحوه گزارش دهی برای ذینفعان و مخاطبان را بهبود میبخشد.
۳۰ – باعث جلوگیری از غلبه خرافات و افکار پوچ و مخرب بر جسم و جان آدمی میشود .
پس از پی بردن و درک مفهوم؛ اهمیت و جایگاه و نقش آموزش در موفقیت و پیشرفت و توسعه سازمان؛ می‌توان اذعان کرد که روابط عمومی در این میان یک نقش تسهیل کننده و سرعت دهنده دارد. بدین معنی که روابط عمومی می‌تواند از طریق نظرسنجی؛ جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها سرویس دهنده اطلاعات و آمار مناسبی باشد برای تعریف و برنامه ریزی و اجرای دوره های مختلف آموزشی سالانه برای کارکنان. روابط عمومی در کنار واحدهای ستادی ذی ربط نظیر منابع انسانی؛ کارگزینی؛ امور اداری؛ نحقیق و توسعه و… با ایجاد هم افزایی کمک می‌کند تا فرایند آموزش همواره مانند خون جاری در رگهای سازمان؛ موجبات پویایی و سرزندگی را فراهم و تمام ارکان سازمان به صورت همبسته و پیوسته با آهنگی منطقی و حساب شده مسیر رشد و تعالی را با کمترین هزینه ها طی نمایند. روابط عمومی در امر آموزش کارکنان نقش مهم تبدیل کننده تهدیدها به فرصت‌ها را نیز دارد بدین شکل که با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و تمهید راه حلهای مناسب سعی میکند تا سرویس دهی مناسبی برای تمامی واحدهای سازمان در جهت برون رفت از مشکلات و چالشها داشته باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر