حسین الله کرم مسمومیت‌های اخیر در برخی مدارس بویژه در قم، را در چارچوب طرح بی‌ثبات‌سازی و در تداوم اغتشاشات و تجزیه طلبی سه ماهه پاییز امسال و زنده نگه داشتن رمز مهسا قابل تفسیر دانست و برهمین اساس چهار دیدگاه را مطرح کر حسین الله کرم  در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به دیدگاه […]

حسین الله کرم مسمومیت‌های اخیر در برخی مدارس بویژه در قم، را در چارچوب طرح بی‌ثبات‌سازی و در تداوم اغتشاشات و تجزیه طلبی سه ماهه پاییز امسال و زنده نگه داشتن رمز مهسا قابل تفسیر دانست و برهمین اساس چهار دیدگاه را مطرح کر

حسین الله کرم  در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: این دیدگاه آمریکا و گروه‌های ضدانقلاب را عامل مسموم کردن دختران مدارس در قم می‌داند. برخی دراین دیدگاه معتقدند منافقین، به منظور برتری بر دیگر گروه‌های هشت گانه اپوزوسیون، طرح مسمومیت در قم را بمثابه اتهامات فیلم عنکبوت مقدس درمشهد دنبال می‌کنند تا از این طریق با تداوم رمز مهسا اغتشاشات سه ماهه پاییز را مجددا در پایان سال اجرا یا حداقل آنرا زنده نگه داشته و یا انتقام ناکامی وشکست جنگ ترکیبی پاییز را از ملت ایران بگیرند.

الله‌کرم با اشاره به دیدگاه جریان انقلابی ادامه داد: آن‌ها گروه‌های غرب‌گرا را عامل اصلی مسمومیت‌های اخیر دانسته و معتقدند غربگرا‌ها تحت عنوان خرابکاری شرافتمندانه برای ورود به مجلس و بازگرداندن ریل کشور به غرب و پذیرش برجام دست به این اقدام زده اند تا با متهم کردن رقیب به اهداف خود برسند. جریان غربگرا در طول دهه نود بار‌ها از تاکتیک خرابکاری شرافتمندانه استفاده کرده است. به عنوان مثال آن‌ها با ترک فعل در ساخت مسکن، میوه گرانی اجاره مسکن را اکنون بدست آوردند، یا با تعطیلی امور تربیتی در آموزش و پرورش وبا اجرای سند ۲۰۳۰، میوه کشف حجاب را در مدارس چیدند. رشد تورم بی سابقه ناشی از هشت برابر کردن قیمت ارز و ده برابر کردن حجم نقدینگی، عدم قرار دادن بودجه مبارزه با اعتیاد؛ میوه‌های متعددی در آسیب‌های اجتماعی از جمله رشد اعتیاد، طلاق، بیکاری و مشکلات معیشتی تولید کردند تا رقیب را به ناکارآمدی متهم کنند.

این استاد دانشگاه درباره دیدگاه سوم یعنی غربگرایان افزود: این دیدگاه که توسط ماهواره‌ها و توان سایبری آمریکا و کشور‌های همسو حمایت می‌شود گروه‌های انقلابی را عامل اصلی مسمومیت‌سازی می‌دانند و معتقدند گروه‌های انقلابیِ مورد حمایت حکومت از ترک فعل دولت علیه بی‌حجابی به‌شدت ناراحتند و از طریق مسمومیت‌سازی می‌خواهند حداقل به انزجار و ترساندن بی حجابان رسیده و تابستانی باحجاب داسته باشند.

او درباره دیدگاه آمریکا وضدانقلاب در جریان این مسمومیت‌ها گفت: این دیدگاه که کاملا از حمایت سایبری و ماهواره‌ای غرب و کشور‌های همسو برخوردار هستند، حکومت ایران اسلامی را عامل اصلی مسمومیت‌ها می‌دانند و به دروغ سکوت روسای قوا را مجوز اجرای مسمومیت‌ها دانسته و آن را در راستای تفکر طالبانی و مقابله با کشف حجاب تفسیر می‌کنند، این درحالی‌ست که حضور زنان در همه عرصه‌ها از جمله عرصه‌های علمی از افتخارات نظام اسلامی است، ضمن این‌که دولت از طریق عوامل اطلاعاتی و امنیتی خود در کوشش برای مقابله با این جریان است.

الله کرم در ادامه گفت: با توجه به دیدگاه‌های چهارگانه درخصوص مسمومیت‌های مدارس دخترانه می‌توان تحلیل دقیق‌تری ارائه کرد، از آن‌جا که غرب درپی تاثیر جدید مدرنیته ناشی از اینترنت وماهواره‌ها بدنبال تثبیت فرهنگ متکثر (اسلامی – سکولار) در جامعه ایران است تا از این طریق به تجزیه طلبی دامن زند و همچنین از طرف دیگر جریان غربگرای داخلی با گفتمان تن‌مداری (اختیار برهنه سازی) با دادن آغوش باز به دیگران (ازدواج سفید) می‌خواهد به سرمایه اجتماعی مورد نیاز دست یابند، ازاینرو هر دو طرف آمریکا و غربگرای داخلی در استراتژی جامعه موازی و زیست مخالف با حاکمیت به توافق عملی رسیده‌اند وبا استفاده ابزاری از زنان، جوانان، تشکل‌های صنفی، مال باختگان و… می‌خواهند با تاکتیک مشاهده‌پذیر کردن زندگی غربی از طریق هنجار‌های غربی مثل شلوارپاره، همجنس‌گرایی، کشف حجاب، برهنگی و مانند این‌ها جامعه را به بی تفاوتی وعدم واکنش وادار کنند تا به اهداف خود برسند.

او افزود: از این رو جریان غربگرا و ضد انقلاب به رهبری آمریکا در فتنه مسمومیت، بالا بردن قیمت ارز و مانند این‌ها فعال است. اما به نظر می‌رسد از آنجا که استراتژی موازی‌سازی دشمن با تحریک زنان و طبقه محروم اجتماعی همراه با تاکتیک گفتمان تن‌مداری، تلاش در تولید فرهنگ متکثر (اسلامی – سکولار) دارند، به دو دلیل نظری و رفتاری (کنش اجتماعی) به نتیجه نخواهند رسید، زیرا بررسی دو عامل نظری و کنش اجتماعی، وجود فرهنگ متکثر را به هیچ وجه تایید نمی‌کند.

او اضافه کرد: کنش اجتماعی در گفتمان تن مداری نتوانست تئوری به صحنه آوردنِ ۳.۵ درصد از کل جمعیت ایران را به عنوان جمعیت معترض به اغتشاشات خیابانی بکشاند، این درحالی است که کنش اجتماعی گفتمان انقلابی در تشییع شهدا بویژه تشییع شهید علی وردی، شهید عجمیان و…، راهپیمایی کم نظیر ۱۳ آبان وراهپیمایی بی نظیر ۲۲ بهمن نشان داد که این دو گفتمان بهیچ وجه قابل مقایسه نیستند، بطوریکه می‌توان گفت گفتمان تن‌مداری فقط در شعار و دسته‌جات کوچک امکان شکل‌گیری داشت. از سوی دیگر عامل نظری بررسی گفتمان‌های فرهنگ متکثر (اسلامی – سکولار) نشان می‌دهد گفتمان تن‌مداری در ادامه به شعار‌هایی می‌پردازد که در گفتمان انقلابی بعنوان شعار اصلی مطرح است؛ مانند درخواست آزادی و عدالت، عدم وجود استبداد و دیکتاتوری، مخالفت با اختلاس، و حاکمیت شایسته‌سالاری و… است. برهمین اساس گفتمان انقلابی تنها گفتمان مورد پذیرش فرهنگ اسلامی مردم ایران است.

  • منبع خبر : فرارو