امروز توفیق و سعادت شد تا به رسم ادب بر مزار استاد فرهیخته سروش اتابک زاده در شاهداعی الله شیراز حضور پیدا کنم؛خدمات شایسته سروش دشتستانی ها در حوزه تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند است،و فراموش کردن آن هنر میخواهد. اگر چه در دیار حافظ و سعدی به خاک سپرده شده است، اما نامشان ابد […]

امروز توفیق و سعادت شد تا به رسم ادب بر مزار استاد فرهیخته سروش اتابک زاده در شاهداعی الله شیراز حضور پیدا کنم؛خدمات شایسته سروش دشتستانی ها در حوزه تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند است،و فراموش کردن آن هنر میخواهد.

اگر چه در دیار حافظ و سعدی به خاک سپرده شده است، اما نامشان ابد در میان دشتستانی ها زنده خواهد بود.

ان شاءالله سعی کنیم قدر بزرگان و ارزش های اجتماعی خاک مان را بدانیم؛و کوچک ترین کاری که می توانیم در این زمینه کنیم یادشان را برای فرزندان مان زنده نگه داریم و بس.

استاد اتابک زاده فرزند مرحوم غلامحسین ایمنی ونوه دختری حاج محمد خان برازجانی نایب الحکومه دشتستان بود.

 کتاب جایگاه دشتستان در سرزمین ایران  حاصل تلاش های بی وقفه وی می باشد که سرانجام درسال ۱۳۷۳ به چاپ رساند.

اما اثر دیگر وی تحولات اجتماعی برازجان است.

 این دو کتاب مرهون سال ها تلاش و کوشش سروش اتابک زاده برای شناساندن و حفظ اتفاقات و تحولات اجتماعی دشتستان بزرگ در گذر تاریخ است.

و از دستاوردهای شیرین و بزرگ اتابک زاده سال ها قلم زدن در راه دفاع از حقوق اجتماعی و فرهنگی مردم بود.

مرحوم اتابک زاده در زندگی معتقد بود که انسان باید آزاد زندگی کند و آزادی را برای هم نوعان خود بخواهد و کلامش سرتاسر آغشته به راستگویی باشد و از تزویر و ریا بپرهیزد.

روحت شاد فرزند نیک نام دشتستان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر