از جمله ویژگی های دولت پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، مسئولیت و سمت داشتن افراد معرفی شده در دولت های نهم و دهم می باشد بطوریکه می توان گفت، روح محمود احمدی نژاد در کالبد دولت سیزدهم حلول و تجسم یافته است. ▪️لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نزدیک به احمدی نژاد: ????سردار احمد وحیدی، وزارت کشور […]

از جمله ویژگی های دولت پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، مسئولیت و سمت داشتن افراد معرفی شده در دولت های نهم و دهم می باشد بطوریکه می توان گفت، روح محمود احمدی نژاد در کالبد دولت سیزدهم حلول و تجسم یافته است.

▪️لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نزدیک به احمدی نژاد:

????سردار احمد وحیدی، وزارت کشور (وزیر دفاع دولت محمود احمدی نژاد)

????زلفی‌گل، وزارت علوم (قائم مقام محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد )

????عین‌اللهی، وزارت بهداشت ( معاون وزارت بهداشت و درمان در دولت احمدی نژاد )

????رستم‌قاسمی، وزارت راه و شهرسازی ( وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد)

????جواد اوجی، وزارت نفت ( معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز در دوره محمود احمدی نژاد)

????محرابی، وزارت نیرو ( وزیر صنعت و معدن تجارت در دولت محمود احمدی نژاد )

????رضا فاطمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ( معاون محرابی در وزارت صنعت محمود احمدی نژاد)

????ساداتی نژاد، وزارت کشاورزی ( معاون وزارت علوم در دولت محمود احمدی نژاد )

????سجادی، وزارت ورزش و جوانان (معاون وزیر ورزش در دولت محمود احمدی نژاد )

????امیرعبدالهیان، وزارت امور خارجه ( معاون وزارت امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد )

????محمد مهدی اسماعیلی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( معاون مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد)

علیرغم وعده رییسی مبنی بر بکارگیری همه گرایش ها و تفکرهای سیاسی ، اثری از حضور اصلاح طلبان و معتدلین در دولت نیست !