روزنامه دنیای اقتصاد: افزایش نرخ تورم در دولت سیزدهم بیش از همه دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است 🔺روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر […]

روزنامه دنیای اقتصاد: افزایش نرخ تورم در دولت سیزدهم بیش از همه دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است

🔺روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. با‌این‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است.

  • منبع خبر : عصر فوری