روزنامه هم میهن نوشت: 🔹تمامی مردم از وزیر بهداشت و دولت انتظار دارند در شرایط تورمی و گرانی‌ها نگرانی برای تامین هزینه درمان نداشته باشند. کاش آقای وزیر دغدغه‌اش برای تمام مردم بود نه عده‌ای خاص که از تریبون رسانه همسو با دولت، درخواستی درباره مسائل شخصی دیگران داشته باشد.  

روزنامه هم میهن نوشت:

🔹تمامی مردم از وزیر بهداشت و دولت انتظار دارند در شرایط تورمی و گرانی‌ها نگرانی برای تامین هزینه درمان نداشته باشند. کاش آقای وزیر دغدغه‌اش برای تمام مردم بود نه عده‌ای خاص که از تریبون رسانه همسو با دولت، درخواستی درباره مسائل شخصی دیگران داشته باشد.

 

  • منبع خبر : عصر ایران