*روز پدر مبارک* ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر زمان چه زود می گذرد زود به زود می گذرد روز به روز می گذرد از دیروز به امروز می گذرد ولی چرا امروز مثل دیروز نمی گذرد ؟ دیروز کودکی بودم بی خیال از امروز کودکی که فکر امروز نمی کردم تا اینکه امروز مرا ۶۴ […]

*روز پدر مبارک*

✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

زمان چه زود می گذرد
زود به زود می گذرد
روز به روز می گذرد
از دیروز به امروز می گذرد
ولی چرا امروز مثل دیروز نمی گذرد ؟

دیروز کودکی بودم بی خیال از امروز
کودکی که فکر امروز نمی کردم
تا اینکه امروز مرا ۶۴ ساله کرد
و هرگز باورم نمی‌شد که امروز پدر باشم
و یا اینکه از پدر گذر کنم به پدر بزرگ !!
زیرا دیروز مثل برق و باد به امروز رسید

هنوز هم باورش سخت است
که دیروز چگونه گذشت ؟
گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه
از گذشته ها خاطراتی :
خوب ، بد ، زشت بجا ماند
بگونه ای که خاطرات بد و زشتش
هم خوب بود
زیرا امروز بهتر از دیروز نیست
هرچه بود
دیروز خوش گذشت
اما امروز خیر
و فردا خدا داند
فردایی که به آن امیدی نیست !!!

پدر سرانجامت نیکو
امروزت بهتر از دیروز
فردایت بهتر از امروز

۱۴۰۲/۱۱/۵

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین