روسیه فقط لاف دوستی می‌زند ◻️ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مدتی است که همسایگان شمالی و شمال غرب ما دچار توهم شده و تصورات نادرستی از شرایط کشور ما دارند. ◻️برادر بزرگ‌تر این کشورها روسیه که در گفتگوهایش با جمهوری اسلامی ایران همواره لاف دوستی می‌زند، در برابر این تحرکات، ظاهراً تماشاچی است ولی به […]

 روسیه فقط لاف دوستی می‌زند

◻️ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مدتی است که همسایگان شمالی و شمال غرب ما دچار توهم شده و تصورات نادرستی از شرایط کشور ما دارند.

◻️برادر بزرگ‌تر این کشورها روسیه که در گفتگوهایش با جمهوری اسلامی ایران همواره لاف دوستی می‌زند، در برابر این تحرکات، ظاهراً تماشاچی است ولی به نظر می‌رسد در متن ماجراها قرار دارد و با این جریان مشکلی ندارد.

  • منبع خبر : خبرجنوب