🔺به تازگی در برخی از معابر تراکت‌های با مضامین مذهبی در جهت حفظ حجاب به روایت آیات و احادیث و اشاره به تاریخ باستان ایران در حال پخش است که در آن تاکید شده که اگر نه باور مذهبی دارید و نه اعتقادی به آیین باستان دارید حسب ماده ۶۳۸ قانون ملزم به رعایت […]

 

🔺به تازگی در برخی از معابر تراکت‌های با مضامین مذهبی در جهت حفظ حجاب به روایت آیات و احادیث و اشاره به تاریخ باستان ایران در حال پخش است که در آن تاکید شده که اگر نه باور مذهبی دارید و نه اعتقادی به آیین باستان دارید حسب ماده ۶۳۸ قانون ملزم به رعایت حجاب هستید.

  • منبع خبر : عصر فوری