روند نزولی فروش پتروشیمی پردیس با مدیرعاملی میری لواسانی ادامه دارد/ فروش پتروشیمی پردیس در بازه سه ماهه تقریبا نصف شد! حال باید دید تصمیم سهامداران عمده در مورد عملکرد پتروشیمی پردیس تحت مدیرعاملی سیدمحمدرضا میری لواسانی چه خواهد بود آیا کماکان از عملکرد میری لواسانی حمایت میکنند یا به فکر تغییرات در این پتروشیمی […]

روند نزولی فروش پتروشیمی پردیس با مدیرعاملی میری لواسانی ادامه دارد/ فروش پتروشیمی پردیس در بازه سه ماهه تقریبا نصف شد! حال باید دید تصمیم سهامداران عمده در مورد عملکرد پتروشیمی پردیس تحت مدیرعاملی سیدمحمدرضا میری لواسانی چه خواهد بود آیا کماکان از عملکرد میری لواسانی حمایت میکنند یا به فکر تغییرات در این پتروشیمی بزرگ اوره ساز خواهند بود.

 

فعالیت ماهانه آبان ۱۴۰۲

⭕️کاهش (۲.۵۸) درصدی فروش آبان ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

⭕️کاهش (۳۲.۶۹) درصدی فروش آبان ۱۴۰۲ در مقایسه با آبان ۱۴۰۱

⭕️کاهش (۱۲.۵) درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

فعالیت ماهانه آذر ۱۴۰۲

⭕️کاهش (۲۸.۹۴) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

⭕️کاهش (۲۸.۳۸) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با آذر ۱۴۰۱

⭕️کاهش (۱۷.۲۷) درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

فعالیت ماهانه دی ۱۴۰۲

⭕️کاهش (۹.۸۶) درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۱۴.۶۵ درصدی فروش دی ۱۴۰۲ در مقایسه با دی ۱۴۰۱

⭕️کاهش (۹.۹۶) درصدی فروش ۴ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

بیشتر بخوانید ??

لزوم ورود نهادهای نظارتی به پرونده «اوره ساز» بزرگ/ ارزان فروشی ۱۲۰۰ میلیاردی پتروشیمی پردیس

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین