در قسمتی از این بخشنامه آمده است: ◻️جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از ( تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره ای، حق الزحمه‌ای، ساعتی و پروژه‌ای و … حتی انجام خدمت به طور رایگان یا افتخاری) ممنوع است‌.(بند […]

 

 

در قسمتی از این بخشنامه آمده است:

◻️جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از ( تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره ای، حق الزحمه‌ای، ساعتی و پروژه‌ای و … حتی انجام خدمت به طور رایگان یا افتخاری) ممنوع است‌.(بند ۲)

 

◻️او امروز در توئیتی در واکنش به انتصاب دامادش در شهرداری نوشت: آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی باشهرداری و دریافتی ازآن نخواهد داشت و صرفا از تجربه ودانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌ کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده ازطریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده‌ است.

 

  • منبع خبر : خبرجنوب