روانشناسی خانواده رابطه زناشویی تقریباً طولانی‌ترین رابطه‌ای است که هر شخص متأهل در زندگی زناشویی تجربه می‌کند. پایان‌دادن به رابطه زناشویی حتی اگر خواهان آن باشیم، امری دشوارست چرا که محدودیت‌های قانونی- اجتماعی – خانوادگی و عاطفی بر آن استوارست. از این رو گاه زن وشوهرهایی هستند که به خاطر عدم شناخت کافی در دوره […]

روانشناسی خانواده
رابطه زناشویی تقریباً طولانی‌ترین رابطه‌ای است که هر شخص متأهل در زندگی زناشویی تجربه می‌کند. پایان‌دادن به رابطه زناشویی حتی اگر خواهان آن باشیم، امری دشوارست چرا که محدودیت‌های قانونی- اجتماعی – خانوادگی و عاطفی بر آن استوارست. از این رو گاه زن وشوهرهایی هستند که به خاطر عدم شناخت کافی در دوره نامزدی(#ازدواج_های_آذرخشی) و تفاوت‌های شخصیتی و خانوادگی در همان سال‌های نخست زندگی زناشویی دچار مشکل می‌شوند ولی همچنان ادامه می‌دهند در چنین شرایطی رابطه زناشویی وارد بازیهایی می‌شود که از دور وقتی به رابطه زن و شوهر نگاه می کنید شبیه کارتون تلویزیونی است.
برای مثال مردی که شخصیتی تمامیت‌خواه و کنترل‌گر دارد و در همان ابتدای ازدواج می‌خواهد هم‌سرش تماماً شخصی شود که او دوست دارد. در همه زمینه‌ها برای هم‌سرش قاعده و قانون می‌گذارد چه بپوشد، کجا برود، با کی برود یا نرود، در همه زمینه‌های زندگی هم‌سرش نظر دارد: شغل و تحصیل و روابط خانوادگی و حتا عادت‌های شخصی و هم‌سرشطی زمان بنای مخالفت را می‌گذارد و در مقابل دستورات و تغییرات مقاومت می‌کند.
چنین مردهایی شبیه پلنگ صورتی بدون توجه به شرایط پیرامون شبانه‌روز تلاش می‌کنند همه جا صورتی باشد: خانه و وسایل خانه و … بدون توجه به اینکه چنین وضعیتی ممکن است برای دیگران ملال‌آور و خسته‌کننده شود.
و البته عکس این وضعیت هم صادق است؛ زنی کنترل‌گر و وابسته که تمام روابط شوهرش را کنترل می‌کند، روابط با دوستانش را قطع می‌کند، شوهر را با خانواده پدری اش بیگانه می‌کند؛ و تنها زمانی آرام می‌گیرد که شوهرش تماماً بر وفق مراد او و در راستای خواسته‌های تمام‌نشدنی او گام بر دارد.
چنین شخصیت‌هایی مانند پلنگ صورتی به خاطر خودخواهی‌ها و عدم انعطاف‌پذیری در میان طیف وسیع رنگ‌ها فقط یک‌رنگ می‌بینند و بدون توجه به شخصیت و استعدادها و علایق طرف مقابل، اصرار زیادی به تغییر هم‌سر دارند و تمام زندگی آنها فرسوده این بازی‌ تکراری آنها می‌شود. تصور کنید تلویزیونی که تمام شبانه‌روز فقط انیمیشن پلنگ صورتی پخش کند!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر