🔹نخستین پارک شیمیایی کشور در منطقه نایبند عسلویه در مجاورت قطب گازی کشور ساخته می‌شود. 🔹تفاهم نامه اجرای این طرح میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس امضا شده است.

 

🔹نخستین پارک شیمیایی کشور در منطقه نایبند عسلویه در مجاورت قطب گازی کشور ساخته می‌شود.
🔹تفاهم نامه اجرای این طرح میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس امضا شده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین