رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با وزیر نفت ، ضمن تاکید بر «نظارت بیشتر بر صرف بودجه و اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت» گفت: مطابق بررسی‌ها در پارس جنوبی از اعتبارات به خوبی استفاده نمی‌شود و لازم است ضمن تهیه دستورالعمل بر نحوه هزینه اعتبارات مسئولیت اجتماعی و چگونگی هزینه آن نظارت موثر […]

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با وزیر نفت ، ضمن تاکید بر «نظارت بیشتر بر صرف بودجه و اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت» گفت: مطابق بررسی‌ها در پارس جنوبی از اعتبارات به خوبی استفاده نمی‌شود و لازم است ضمن تهیه دستورالعمل بر نحوه هزینه اعتبارات مسئولیت اجتماعی و چگونگی هزینه آن نظارت موثر به عمل آید.

  • منبع خبر : نفت آنلاین