زیسته ایم دقیقه هایی که هر گز شبیه “زیستن”نبود که “زجر”گاهی، که “حقمان”هرگز نبود.”شهرمن”این روزها قربانی “تدبیری”است که استنتاج نظریه های “آزمون وخطایی”است.”تدبیری “که “تلاش” “مدافعان سلامت”را که متشکل از “پیرو جوان ،بازاری و کارمند،مدیر و کارگر ،فقیر و غنی ،اهل شعر و اهل فن “همه رادر “مصوبه ای”به نام “بازگشایی راهها و صنوف”به “هیچ”گرفت.”شهرمن”،”بندری”که […]

زیسته ایم دقیقه هایی که هر گز شبیه “زیستن”نبود که “زجر”گاهی، که “حقمان”هرگز نبود.”شهرمن”این روزها قربانی “تدبیری”است که استنتاج نظریه های “آزمون وخطایی”است.”تدبیری “که “تلاش” “مدافعان سلامت”را که متشکل از “پیرو جوان ،بازاری و کارمند،مدیر و کارگر ،فقیر و غنی ،اهل شعر و اهل فن “همه رادر “مصوبه ای”به نام “بازگشایی راهها و صنوف”به “هیچ”گرفت.”شهرمن”،”بندری”که “بازار”ش هر ماه با یک “بخشنامه”یکطرفانه بدون در نظر گرفتن “حقوق ملوان و لنجدار وبازاری و خریدار”در “بیم و امید”به سر می برد،امروز در “هجوم بی رحمانه”ویروسی به نام “کرونا” پس از چند صباحی مقاومت تن به بازگشایی داد. بندر”گناوه”به همت مردمانی با غیرت که “نوجوان مدافع سلامت”آن “سر”بر”سنگ”خوابید تا شهر از “اضطراب واگیری ویروس منحوس”در “امان”باشند و تمام “طیف های مردمی”و “کادر پزشکی و بهداشت ودرمان”تا سازمان هایی چون “شهرداری”و”هلال احمر”و دگر نهادها سربلند بود،این روزها با ورود عظیم مسافر همه چیز را بر باد می بیند.”راهها باز و بازار نیز باز”،از هر شهر کشور یک خودرو و چندین نفر در این شهر در ترددند و انگار نه انگار که “کرونا”این “مهمان ناخوانده بد یمن”همچنان در شهر پرسه می زند.بازارها باز،راهها باز ،و مردمی که به ناچار باید برای ارتزاق “قرنطینه خانگی”را پایان دهند.دولت که حاضر نشد “طرح جامع حمایت اقتصادی در بحران کرونا”را تدوین و بیشتر به “طرح های مقطعی” بسنده کرد،خودرا با اعلام “پایان ایست بازرسی ها و تعطیلی اصناف”از مسولیت اصلی در “مقابله با کرونا”رهانید.بی گمان صدای ‌”ساز شبانه”این تصمیم “فردا”به گوش خواهد رسید.راهکار “عقلانی”و “واقع بینانه”با در نظر گرفتن وضعیت بازاریان و مالکان بازار و بازرگانان و در کل “اصناف”و از سویی”سلامت جامعه”می طلبد، “دولت” طرح جامع مقابله با کرونا را تهیه و اجرای آن را تا پایان سال ادامه دهد. این طرح می بایست از “اتاق فکر” “بازاریان” و “نهادهای رسمی مردم نهاد “و افراد “مطلع و متخصص”بیرون بیاید نه “مسولی”که حقوق سالیانه ان “بودجه”یک “شهر”در کشورمان است.بهرشکل راهکار اصلی “اجرای مجدد ایست بازرسی ها”،”کاهش ساعت اداری به ۴ساعت در روز”،”خرید و فروش بصورت مجازی و انتقال اجناس با ضمانت بوسیله پیک “و در مهمترین وظیفه دولت “پرداخت مبلغی با تطبیق شغلی و معیشتی به خانوارها”می باشد.پایان مطلب “گناوه مقاوم در هجوم ویروس کرونا به همت تمام اقشار جامعه ،اصناف و ادارات ،در شبیخون مصوبه بازگشایی راهها و بازار در حال تسلیم شدن است،گناوه می تواند به عنوان یک شهر در چند روز اینده جز اولین قربانیان تصمیم بی تدبیرانه شود”

  • منبع خبر : نصیر بوشهر