نصرالله مدقالچی دوبلور مطرح کشورمان با انتقاد از برخی خطوط قرمز عجیب در صداوسیما گفت: 🔹پرسش من از شما این است که واژه «تکامل» چه ایرادی دارد؟ شاید برایتان عجیب باشد که این واژه یکی از خط قرمزهای ما است و نباید در دیالوگ کاراکترها وجود داشته باشد! چراکه یادآور نظریه داروین است؟ 🔹تکامل […]

 

نصرالله مدقالچی دوبلور مطرح کشورمان با انتقاد از برخی خطوط قرمز عجیب در صداوسیما گفت:

🔹پرسش من از شما این است که واژه «تکامل» چه ایرادی دارد؟ شاید برایتان عجیب باشد که این واژه یکی از خط قرمزهای ما است و نباید در دیالوگ کاراکترها وجود داشته باشد! چراکه یادآور نظریه داروین است؟

🔹تکامل یک صفت انسانی است و انسان‌ها در طول زندگی‌شان تکامل پیدا می‌کنند. باوجود این، استفاده از این واژه در تلویزیون ممنوع است!

 

 

  • منبع خبر : عصر فوری