نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – بعد از (ستاره سته عرب) که طلوع می کند در هفته اول مهرماه طلوع (ستاره سبعه)است که با همراه باطلوع کردن ستاره سبعه دریاطوفانی می شود که به شمال ۱۸۰ معروف است.این طوفان بین ۵تا۷ روز ادامه داردو اتفاقات جوعی نمایان می شود یا به عبارتی دیگر بیدار شدن […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – بعد از (ستاره سته عرب) که طلوع می کند در هفته اول مهرماه طلوع (ستاره سبعه)است که با همراه باطلوع کردن ستاره سبعه دریاطوفانی می

شود که به شمال ۱۸۰ معروف است.این طوفان بین ۵تا۷ روز ادامه داردو اتفاقات جوعی نمایان می شود یا به عبارتی دیگر بیدار شدن زمین دریا که چنان اتفاق می افتد که تمام ( شیلوها)جلبک ها از کف دریا کنده یا جدا می شوند وبه سطح آب دریامی آیند
در این چند روز طوفان ماهیان هجوم می آورند داخل (خور ها) که تا کنارساحل می آیند و آب دریا هم همواره از رنگ سیاه و تیره به روشن و سفید تغییر رنگ می دهد.نه فقط کنار ساحل بلکه در عمق های بزرگ هم به همین رنگ تغییر شکل می دهدومهم ترین تغییر برروی وزش باد می گذارد که از شمال غربی به شمال شرقی تغییر می کند که از این به بعد ا سمت (یا) (شمال) طوفان ها شروع،میشودومی وزنند که ارتفاعات موجها هم بزرگتر می شود .
معنی کلمه سبعه به عربی یعنی هفت که ستاره سبعه ۷ستاره کنار هم به شکل(ملاقه یا یقلوی ) است و به ستاره هفت برادران یا برادرون هم معروف هست و گفته می شود

باتشکر و همکاری
ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر