نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – (دومین ستاره آسمان، که دریانوردان قدیم بر این باور بودند که ستاره سهیل از (یمن) طلوع می کند ). شمال ۱۵۰ به نام طلوع ستاره سهیل که بین ۱۰تا ۱۵ شهریورماه هرسال اتفاق می افتد.یک هفته مانده به طلوع ستاره سهیل چنان هوا گرم و شرجی زیاد می شود […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – (دومین ستاره آسمان، که دریانوردان قدیم بر این باور بودند که ستاره سهیل از (یمن) طلوع می کند ).

شمال ۱۵۰ به نام طلوع ستاره سهیل که بین ۱۰تا ۱۵ شهریورماه هرسال اتفاق می افتد.یک هفته مانده به طلوع ستاره سهیل چنان هوا گرم و شرجی زیاد می شود که این هفته معروف هست به زیر سهیلی، و این گرما و شرجی نشانه این هست که ستاره سهیل آماده و یا میخواهد طلوع کند .۲۰تا۲۵ شهریورماه عالم گیر می شود
( یعنی اینکه همه باچشم می توانند آن را ببینند)
ستاره سهیل ۶ ماه دید می شود که بین ۲۹،۳۰ فروردین ماه غروب می کند .این طلوع و غروب ستاره سهیل چون روی تغییر هوا تاثیر دارد با خود طوفان می آورد که این طوفان به مدت ۴تا۵روز طول می کشد

ولی علم می گوید ؛
که چون نیم اول سال روز بلند و نیم دوم سال روز کوتاه است بخاطر همین باعث می شود که در نیمه اول سال ما ستاره سهیل را نبینم و در نیمه دوم سال بتوانیم ستاره سهیل را مشاهد کنیم .
ستاره سهیل فقط مخصوص دریا نیست بلکه تاثیر برروی خشکی هم می گذارد که کشاورزان هم مثل صیادان که طلوع ستاره سهیل برای صید خوب می شود روی زمین کشاورزی هم برای کشت و برداشت هم خوب می شود.
تغییرات هوا باعث می شود آب دریا هم تغییر کند و خنک بشود به همین علت آبزیان از آب های پر عمق به آب های کم عمق مهاجرت می کنند
بخاطر اینکه ستاره بزرگ و پر نوری است به آن ستاره سهیل می گویند

با تشکر از همکاری
ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر